Krok 1. Oferta Studiów Podyplomowych i magisterskich

W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków studiów podyplomowych. Są one przeznaczone dla nauczycieli (czynnych zawodowo pragnących podnieść swoje kwalifikacje oraz dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w oświacie), osób związanych ze służbą zdrowia oraz administracją publiczną .

Po wybraniu kierunku podpisują Państwo z naszą filią umowę o kształcenie. Proponujemy wiele atrakcyjnych promocji oraz dogodne systemy płatności.

Studia podyplomowe umowa i strefa suchacza

Krok 2. Umowa o kształcenie i strefa studenta

Po podpisaniu umowy szkoleniowej otrzymują Państwo drogą mailową instrukcję obsługi strefy studenta wraz z hasłem dostępowym. Na strefie studenta znajdują się wszystkie materiały merytoryczne przeznaczone dla Państwa kierunku. Są ona dla wygody słuchacza pogrupowane w katalogi tematyczne. Materiały są głównie w plikach tekstowych. Można je pobrać na swój komputer. Uczelnia realizuje bazę programową określoną w standardach nauczania dla poszczególnych kierunków studiów, ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i obowiązujących wszystkie polskie uczelnie. Bazę tę uzupełniają autorskie moduły programowe, opracowane przez kadrę Uczelni – wybitnych specjalistów akademickich (profesorów i adiunktów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego).

Studiowanie on-line

Krok 3. Studiowanie on-line

Studiując u nas nie muszą Państwo logować się na strefie studenta o określonej porze. Studiują Państwo w dogodnym dla siebie czasie i najwygodniejszym miejscu. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących w weekendy, posiadających małe dzieci lub mieszkających w małych miejscowościach.

Strefa studenta pomaga zdobyć kwalifikacje osobom niepełnosprawnym, dla których wiele uczelni stacjonarnych jest niedostępnych z powodu barier architektonicznych. Nasza filia posiada tłumaczy języka migowego oraz brajla.

Komunikacja na studiach on-line

Krok 4. Konsultacje i e-konsultacje

Aby ułatwić naszym słuchaczom trudną metodę studiowania on-line dla kierunków o dużym zainteresowaniu proponujemy zajęcia konsultacyjne prowadzone przez doświadczonych specjalistów praktyków. Zajęcie te odbywają się w siedzibie naszej filii.

Tak zwane kierunki niszowe – dla których nabór jest niski – posiadają wsparcie w postaci e-konsultanta, który odpowie na Państwa pytania i wytłumaczy niezrozumiałe partie materiału.

Praktyki studencie na studiach on-line

Krok 5. Praktyki studenckie

Kierunki pedagogiczne wymagają, zgodnie ze standardami nauczania, realizacji praktyk zawodowych. Wymiar praktyk zależy od kierunku. Praktykę należy udokumentować za pomocą dzienniczka praktyk oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki. Wzory tych dokumentów znajdą Państwo na Strefie Studenta w katalogu „Dokumentacja studenta”. Pełną dokumentację praktyk należy złożyć w naszej filii do dnia egzaminu dyplomowego.

Studia podyplomowe - egzamin

Krok 6. Egzamin dyplomowy

Pod koniec studiów zdają Państwo jeden końcowy egzamin dyplomowy. W zależności od kierunku może być on w formie pisemnego testu lub pracy dyplomowej. Przygotowanie do egzaminu ułatwi Państwu na pewno zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych, który znajduje się na Strefie Studenta w katalogu „Dokumentacja Studenta”.

W czasie trwania studiów nie ma zaliczeń poszczególnych partii materiału. Przystępują Państwo do tylko jednego egzaminu końcowego.

Dyplom ukończenia studiow On-line

Krok 7. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie do nas pełnej dokumentacji praktyk oraz brak zaległości w opłatach czesnego. Po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymują Państwo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Rewers świadectwa zawiera program ramowy wraz z ilością godzin i punktami ECTS.

627

absolwentów

49

kierunków

1

egzamin

98

% zdawalności na
egzaminie dyplomowym